FYLLINGSGRAD

DAGLIGVAREHANDELENS MILJØFORUM

DMF er et forum i dagligvarehandelen for koordinering av felles overordnede utfordringer knyttet til bærekraft og redusert miljøbelastning. Vårt fokus er på: Logistikk, redusert utslipp fra transport, emballasje, lastbærere, verdikjedeoptimalisering, trygg mat, retur og gjennvinning av emballasje og materiale.

DMF har tre medlemsbedrifter

NorgesGruppen ASA, COOP Norge AS og REMA 1000 Norge AS.