OPTIMALISERING

Som tidligere år er det satt fokus på å optimalisere produktporteføljene. Timingen i forhold til klimakrav og løfter fra dagligvarebransjen om reduserte miljøutslipp medfører økt tempo. Det mest fremtredende og nyeste eksemplet er Minde (Brynild Gruppen) der bedriften på et år har kommet opp med helt nye løsninger på sine poseprodukter. Løsningen gir en beregnet… Read more »