Avfallskonferansen 2016 i Tromsø

Avfallskonferansen (AK) er den viktigste møteplassen for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. AK2016 i Tromsø vil kombinere et globalt perspektiv med bransjen i Norge. Vi setter søkelys på grønne vekstmuligheter, men vil også se på utfordringene når temaet «klima og kapital» tas opp til debatt. Hva er status for oss som bransje? Hva kreves av… Read more »

Klart for Mat & Emballasje 2017

Det er igjen klart for bransjesamlingen Mat & Emballasje hos Norges Varemesse, i perioden 7. – 9. februar 2017. Mat & Emballasje – den største og mest samlende messen for mat- og emballasjeindustrien – arrangeres også denne gang parallelt med SMAK. Til sammen trakk disse messene til seg 24.500 bransjebesøkende i 2014. Emballasjeforeningen er med… Read more »

Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen.

Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen: Retningslinjer: Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen. Rev. 2012.05.10. pdf Prosesser: Vedlegg 1 – prosesser – rev 2012.pdf Varegrupper: Vedlegg 2 – beskrivelse av varegrupper – rev. 2012.pdf Næringsmiddelfare: Vedlegg 3 – Næringsmiddelfarer.pdf Grunnforutsetninger: Vedlegg 4 – Grunnforutsetninger_revisjon 2014 08 13 Fareanalyse: Vedlegg 5 Fareanalyse revisjon 30.01.2015

Send inn nominasjoner til Avfall Norge sin Innovasjonspris

Avfall Norge har et mål å gjøre bransjen mer attraktiv, og et av tiltakene er å få frem innovasjon i bransjen. Innovasjonsprisen, som har eksistert siden 2010, er et ledd i dette. Send inn nominasjoner i dag. Fristen er 1.april. Vinneren kåres på AK2016 i juni. Avfall Norges Innovasjonspris skal belønne innsats som fremmer utviklingen… Read more »

Konferanse «Aktiv og intelligent emballering» 3. mars 2016

Emballasjeforsk og Emballasjeforeningen inviterer til konferanse om aktiv og intelligent emballering/trykket elektronikk før årets generalforsamling. – Vi ønsker å bidra til at norske emballasjeaktører er i front når det gjelder de mulighetene denne teknologien gir, forteller Director Packaging Development Ole-Petter Trovaag i Elopak og Managing Director Philip Andre Reme i PFI, begge styremedlemmer i emballeringsnettverket… Read more »

Nye regler for innsamling og behandling av EE-avfall

Fra 1.januar 2016 er de nye reglene i første kapittel i Avfallsforskriften gjeldene. Det nye kapittelet omhandler elektronisk og elektrisk avfall. Hensikten med det nye kapittelet er å øke innsamlingen samt ressursutnyttelsen av denne avfallstypen og tilfredsstiller kravene i det reviderte EU-direktivet (WEEE). Underliggende er det også behovet for oppfølging og like rammebetingelser som har… Read more »

Emballasjefordommer?

Mener du det fulgte altfor mye emballasje med TV-en du kjøpte i høst? Ergrer du deg over at druer og moreller selges ferdig innpakket? Da lider du mest sannsynlig av emballasjefordommer! – Sier Kari Bunes, Direktør i Emballasjeforeningen på vegne av Emballasjeoptimeringskomité NOK. Emballasjefordommer er ingen uvanlig tilstand. De fleste av oss rammes av slike… Read more »

Endringer i miljøbidraget – finansieringen av returordningene

Etter 20 år med plastinnsamling har tiden har kommet for å i større grad ha bidrag som reflekterer kostnadene forbundet med de ulike plasttypene. Det er i år 20 år siden ordningen for innsamling og gjenvinning av plastemballasje ble etablert. Siden oppstart har vederlagssatsen, det bidraget næringslivet betaler for å sikre at emballasjen blir forsvarlig… Read more »

Frokostseminar om Emballasjedirektivet torsdag 17. des 2015

Torsdag 17. desember inviterer Emballasjeforeningen på julefrokost og seminar om kravene i Emballasjedirektiv 94/62. Alle bedrifter som setter emballasje på det norske marked må kunne dokumentere at deres emballasjeløsninger oppfyller direktivets essensielle krav. Men hvordan dokumenteres dette? Må man dokumentere dette? Hva skjer i andre land i Europa? Hva med det nye direktivet om sirkulærøkonomi… Read more »