Batterier med merkefeil

Alle brukte batterier, uansett type, skal leveres i butikk eller til miljøstasjoner. Men i en kontrollaksjon fant Miljødirektoratet at mange batterier mangler merket som viser at de ikke skal kastes i restavfallet. Merket med en avfallsbeholder med kryss over skal stå på alle typer batterier. Regelen om at ingen batterier skal kastes i restavfallet ble… Read more »

Frokostseminar 23. oktober: Emballering av matvarer

Torsdag 23. oktober arrangerer Den norske emballasjeforening, et frokostseminar rettet direkte mot næringsmiddelprodusenter. Temaene er skreddersydd for denne gruppen: Bioplast, etiketter og samsvarserklæringer. Prognoser for bioplastmarkedet viser mer enn firedobling av produksjonskapasiteten til over 6 millioner tonn i 2017. Hvor mye er egentlig det? Marius Gjerset i Zero vil gir deg flere detaljer. Er etikettmarkedet i… Read more »

Emballasjeoptimering på rett vei

Emballasjemengden per million kroner omsatte varer har gått ned siden 2005. Og til tross for at det brukes mer emballasje på markedsledende produkter de siste årene, har ikke CO2-utslippene økt. – Dette er de viktigste funnene i årets NOK-rapport, fastslår Hanne Møller i Østfoldforskning. Ingen økning i klimautslippene. Den høyeste emballasjemengden per million kroner omsatte… Read more »

Standard for merking av D-pak og pall i dagligvarebransjen

STAND har vedtatt at det henvises til Norsk Standard NS9405:2014 ”Fisk og fiskevarer. Krav til merking av distribusjonsenheter og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer” for varer som faller inn under denne kategorien. Komplett Stand 005 lastes ned her. Tillegg for Fisk og fiskevarer i Stand 005: Denne kan bestilles hos Standard Norge. Den… Read more »

Lov om handelsskikk – i det blå?

Ett år etter at forslaget om lov om god handelsskikk ble overlevert til regjeringen har ingenting skjedd. Ap og Sp sier det er på tide at loven blir tatt ut av skuffen og fremmet for Stortinget. Arbeiderpartiet har lansert sin landbrukspolitiske plattform «Grønn vekst». På en pressekonferanse foreslår AP at ett  tiltak  er at lov… Read more »

Oppfordrer bransjen til å stille opp for Matsentralen

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug oppfordrer flere i matbransjen til å stille opp for Matsentralen med tilstrekkelig med overskuddsmat og finansiering. Matsentralen er en felles sentral som distribuerer fullverdig overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til ideelle organisasjoner som deler den ut til vanskeligstilte som har behov for den. Matsentralen åpnet i september i fjor… Read more »

Matsvinn på nett

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug lanserte onsdag 26. februar ForMat sitt nye nettsted som skal hjelpe matindustrien, dagligvarehandelen og forbrukerne å redusere kasting av mat. Det nye netttstedet matsvinn.no skal bli et godt verktøy for matbransjen til å kartlegge og redusere matsvinnet i egen virksomhet. Nettstedet vil inneholde en rekke tjenester og verktøy som matindustrien,… Read more »

Transnovaprisen til DMF medlem

Transnovaprisen ble for første gang delt ut under årets konferansen 12.mars. Prisen deles ut hvert andre år og er etablert for å hedre de beste Transnova-prosjektene. Det er Transnovas fagråd som beslutter hvilket prosjekt som skal få prisen, etter en nominasjon av Transnova. Prisen tildeles det prosjektet som best støtter opp om Transnovas formål, «å… Read more »

Miljøregnskap under lupen

Avfall Norge har ønsket siste tids debatt velkommen for å få belyst situasjonen knyttet til norske forbrenningsanlegg. Der meninger brytes, oppstår ofte nye behov for avklaring. Det kan gjelde avklaring av fakta, eller å besvare nye spørsmål som er kommet opp undervegs. I kjølvannet av diskusjonen som pågår, pekes det på ulike vurderinger knyttet til… Read more »

På innsamlingstoppen i el-avfall

Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne elektriske og elektroniske produkter som Norge. Forskjellene fra fylke til fylke er likevel store. Buskerud leder vei som det beste fylket i Norge til å samle inn de miljøskadelige produktene. De samler inn 4.5 ganger så mye avfall av denne typen som… Read more »