Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen.

Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen: Retningslinjer: Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen. Rev. 2012.05.10. pdf Prosesser: Vedlegg 1 – prosesser – rev 2012.pdf Varegrupper: Vedlegg 2 – beskrivelse av varegrupper – rev. 2012.pdf Næringsmiddelfare: Vedlegg 3 – Næringsmiddelfarer.pdf Grunnforutsetninger: Vedlegg 4 – Grunnforutsetninger_revisjon 2014 08 13 Fareanalyse: Vedlegg 5 Fareanalyse revisjon 30.01.2015