Uaktuelt med høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog

Statens Vegvesen/Vegdirektoratet kom for snart et år siden opp med forslag om å redusere maksimalhøyde på nyttekjøretøyer til 400 cm. Konsekvensen av et slikt forslag ville vært økning i transportkostnader, økning i antall lastebiler på veiene og økte miljøutslipp. Et samlet næringsliv samlet seg og argumenterte imot forslaget. For dagligvarebransjen var det kritisk å oppnå… Read more »

Miljøregnskapet for gjenbruks- og gjenvinningsflasker i plast.

Econ Poyry har på oppdrag fra Dagligvarehandelens Miljøforum AS sammenlignet miljøregnskapet for gjenbruks- og gjenvinningsflasker i plast. Ved innføring av gjennvinningsflasker for brus og kullsyreholdig vann vil CO2 utslippene reduseres med 7000 tonn årlig (18%) målt mot et alternativ der gjenbruksflaskene benyttes videre.  Innføring av gjenvinningsflasker reduserer kjørte kilometer både for utgående- og inngående transport…. Read more »

INFORMASJONBULLETIN: RIKTIG FØRSTE GANG!

Vi har bare én jordklode. Den sliter med helsa. Miljø og klima byr på store utfordringer. Du har hørt det før. Kanskje du har hørt det så mange ganger at du er lei. Kanskje du tror at det er lite du får gjort, eller at det du kan gjøre ikke monner. I dette bilaget får du vite… Read more »

Urettferdig!

Flat sats er ikke et alternativ i Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) forslag til endring av avfallsforskriften om pantesatser. – Vi er sjokkerte, sier Roar Getz i Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF), som poengterer at det er butikkene som må svi. Her er KLIF sitt høringssvar. – Uten flat pant må butikkene bære all risiko for om forbrukeren kommer tilbake… Read more »

Fortsatt mange utfordringer for DMF.

I mer enn seksten år har DMF arbeidet med å fremme miljøløsninger i norsk dagligvarehandel. Emballasjeoptimering har vært en viktig del av dette arbeidet. Blant annet har DMF gjennom flere standarder, senest Optimaliseringsstandarden STAND 009, synliggjort hvordan emballasjedesignere og produksjonsbedrifter kan utforme emballasjen riktig første gang. Artikkel fra PackNews  finner du her.

Endringer i styrerepresentasjon i materialselskapene.

Dette er årets endringer i styrerepresentasjon i materialselskapene der DMF er medeier. Materialseskapene er næringslivets verktøy for å tilfredstille Miljøverndepartementets bransjeavtaler. Her er oversikten.

eSporing

eSporing er et ambisøst prosjekt der LMD har vært initiativtaker til å bringe aktørene i verdikjeden nærmere hverandre gjennom å etablere en elektonisk løsning på sporing. Målsetting fra 2006/2007 for eSporingsprosjektet dokumentert i notat På sporet … Prinsipper for E-sporing og utveksling av informasjon i matkjeden, datert 25.01.07 , der målsetningen var: ”At Norge i løpet av 2010 skal… Read more »

Klimakur 2020

Klimakur 2020 fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) er en tiltaksmeny for å oppnå Norges mål for å redusere klimagassutslipp, og den har vært mye i fokus i den siste tiden. Før helgen (21.05.2010) sendte DMF, sammen med HSH og NCF, sin høringsuttalelse på Klimakur 2020 til Miljøverndepartementet. Du finner det komplette innspillet her.  

PROSJEKT MATAVFALL

Handelen har sammen med NHO Mat og Drikke, NCF og DLF etablert et prosjekt der hovedfokus er reduksjon og forebygging av mat som kastes. Prosjektet har fått navnet FOR MAT, en forkortelse for forebygging av at mat blir til matavfall. Parallelt er det igangsatt et prosjekt gjennom LOOP basert på midler fra MD. Disse prosjektene samkjøres.

DRIKKEVAREEMBALLASJE

DMF har gitt felles høringssvar til Klif/MD knyttet til endring av panteforskriften for gjenbruksemballasje. Vi avventer svar på høringen, men Klif har signalisert at det ikke vil konkluderes før et godt stykke ut i 2010. Det er nå avtalt et møte med Klif i april, der høringsnotatet fra DMF vil bli diskutert.