STAND

Det har vært en gjennomført omfattende revisjoner gjennom 2009. Endringene er tilknyttet Stand 004, 006, 008, disse er publisert. Videre har STAND vedtatt en omfattende miljørettet revisjon av 009 (Standard for optimalisering i dagligvarebransjen). I denne ligger en spesifikk beregning av fyllingsgrad på f- og d-pak i prikat/epd. Denne løsningen vil forenkle prioriteringen i optimaliseringsarbeidet… Read more »

OPTIMALISERING

Som tidligere år er det satt fokus på å optimalisere produktporteføljene. Timingen i forhold til klimakrav og løfter fra dagligvarebransjen om reduserte miljøutslipp medfører økt tempo. Det mest fremtredende og nyeste eksemplet er Minde (Brynild Gruppen) der bedriften på et år har kommet opp med helt nye løsninger på sine poseprodukter. Løsningen gir en beregnet… Read more »

«Mange bekker små, skaper en stor å»

Miljøutfordringen er et felles bransjeansvar. Små tiltak kan i sum skape store resultater. Våre eiere ønsker å bidra positivt, både lokalt og globalt, ved å ta ansvar for samfunn, etikk og miljø. For oss handler dette kort og godt om hva som er rett og galt, og om å ta ansvar i alle ledd, fra… Read more »