Enorm interesse for første søknadsrunde

Enorm interesse for første søknadsrunde Over 30 millioner kroner fordeles på 73 søkere i første søknadsrunde. – Engasjementet for å løse plastproblemet sprengte rammene til fondet, sier en fornøyd Rasmus Hansson. 5. februar offentliggjorde Handelens Miljøfond prosjektene som har fått tilsagn i første søknadsrunde. Av 189 søkere har 73 fått støtte. – Plastforsøpling er et… Read more »

Logistikkpris til NLP

Schenkers Logistikkpris 2018 deles ut til smarte transportkjøpere med engasjement for bærekraft, miljø og frivillighet. Prisen går i 2018 til Norsk Lastbærer Pool (NLP). Norsk Lastebærer Pool AS, som eies av DLF og DMF i felleskap, får pris for overgang til miljøvennlige gjenvinnbare plastpaller med lang levetid. – Vinneren har gjennomført en betydelig effektivisering av distribusjon… Read more »

Arbeid og velferd med fjerning av 350-kronersgrensen

Statlige inntekter i milliardklassen og økt sysselsetting tilsvarende 1700 årsverk. Det er noe av det Norge kan oppnå om 350-kronersgrensen fjernes, viser en ny rapport fra Menon Economics. 350-kronersgrensen blir en av de store sakene i årets budsjettforhandlinger mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti. En rapport utarbeidet av Menon Economics viser at fjerning av 350-kronersgrensen kan… Read more »

Matsentralene gjør en forskjell!

Det beste miljøtiltaket som finnes er at mat som er produsert blir spist av mennesker. I følge FN så produseres det mat til 12 milliarder mennesker, 1/3 av all mat som produseres når ikke menneskemunn – likevel sulter 1 milliard. I rike Norge er det heller ikke alle som har det like bra. Godt at… Read more »

Handelens Miljøfond gir 2,5 millioner til Ryddeportalen

Handelens Miljøfond gir 2,5 millioner til utvikling og drift av Ryddeportalen til Hold Norge Rent. Denne brukes av frivillige som rydder norskekysten. Gaven markerer oppstarten av Handelens Miljøfond, som blant annet har til formål å redusere plastforsøplingen. Det er Hold Norge Rent som mottar gaven, i forbindelse med at startskuddet for Handelens Miljøfond går 15…. Read more »

Handelens Miljøfond – handelens store miljøsatsing!

Fra 15. august er Handelens Miljøfond i gang, det er gode nyheter for miljøet. Handelsnæringen har samarbeidet i lengre tid for å få etablert fondet. Representanter for omtrent 80 prosent av plastposene som omsettes i Norge, er allerede medlemmer. Midlene er øremerket tiltak som skal redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen og redusere bruken av plastbæreposer. Kundene… Read more »

Nøkkeltall fra Grønt Punkt Norge

Nøkkeltall – rapportert til Miljødirektoratet april 2018. Fra og med 2017 rapporterer Grønt Punkt ikke lenger på nasjonalt grunnlag, men kun på de emballasjemengder medlemmene bringer til det norske markedet. Dette utgjør omlag 85% av de totale mengdene. Resultat fra 2017 og foregående år kan derfor ikke sammenliknes. Endringen gjelder ikke drikkevareemballasje. Materialgjenvinning er andelen som… Read more »

Problemet med biologisk nedbrytbar plast

Østfoldforskning publiserte nylig en artikkel i Aftenposten hvor de drøfter biologisk nedbrytbar plast og dens rolle i vårt samfunn: «Vi har problemer med å se verdien av nedbrytbar plast i et bærekraftig samfunn». Hvorfor er det slik? Bioplast’ er en betegnelse som i dag skaper forvirring. Seniorforsker ved Østfoldforskning, Cecilia Askham, ønsker at denne betegnelsen… Read more »

Stand 011 Årsplan

Stand 011 Årsplan 2019 er nå publisert og kan lastes ned her.

Er sirkulær økonomi noe som ruller av seg selv?

Emballasjeforeningen inviterer til julefrokostseminar i Karenslyst Alle 9A på Skøyen fredag 15. desember. Der får du møte noen av dem som får sirkulærøkonomien til å gå rundt. Julefrokost serveres fra 08:15. Foredragene starter 08:30 og varer til 10:00. Arrangementet finner sted i Emballasjeforeningens lokaler i Karenslyst Alle 9A, Skøyen, Oslo Meld deg på her.