Ruller ut nullutslippskjøretøy i proffmarkedet

På Enovakonferansen i Trondheim annonserte Enova et støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy. Målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge. – Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet… Read more »

Mat & Emballasje 7.-9. februar

Industrimessen Mat & Emballasje arrangeres hvert tredje år på Norges Varemesse, og 7.-9. februar 2017 er det igjen tid for ny messe, parallelt med SMAK 2017. På Mat & Emballasje blir det vist frem det nyeste av produkter og tjenester fra en samlet næringsmiddel- og emballasjebransje. Seminarprogram her. Lagre

Emballasjedagene 2016- i Sandefjord 2 til 4 november

Emballasjedagene 2016 arrangeres 2.-4. november i Sandefjord og er en konferanse over en og en halv dag for Emballasjeforeningens medlemmer. I år vil vi se hvordan krav om bærekraftig emballering kan bidra til økt verdiskaping og styrke bedriftens konkurransekraft. Det er en rekke spennende foredragsholdere fra emballasjens verdikjede som forteller hvordan de innretter seg for… Read more »

Matsvinnet redusert med 12 prosent

Matsvinnet redusert med 12 prosent, en oppadgående og negativ spiral er snudd. Det kastes mat for minimum 20 milliarder kroner per år i Norge. I samarbeid med myndighetene har matbransjen, gjennom ForMat prosjektet, bidratt til å sette matsvinn på dagsorden med kunnskap og svinnreduserende tiltak. Matsvinnet som er målt fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker… Read more »

DLF Høstmøte torsdag 20. oktober i Tønsberg.

DLF Høstmøte er en viktig møteplassen for lederne i dagligvarebransjen, leverandører og handel. DLF tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode kolleger og utvalgte gjester. Konferansen holdes hvert år den tredje torsdagen i oktober. I 2016 er DLF Høstmøte torsdag 20. oktober på Quality Hotel, Tønsberg. Mer informasjon om program og… Read more »

Innovasjons- og optimeringsseminar 25. aug

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge arranger seminar om innovasjon og emballasjeoptimering på Fornebu 25. august 2016. På arrangementet vil NOK-rapporten for 2015 bli presentert, og det blir foredrag med aktuelle aktører. Program og påmeldingsskjema kommer på Emballasjeforeningens webside her. Lagre

Vil du gjøre en ekstra innsats for miljøet?

Plastretur as inviterer nå dugnadsgjenger, miljøvernorganisasjoner og andre som ønsker å gjøre en ekstra innsats til å søke midler fra Plastreturs miljøprosjekt. Det er mulig å søke midler to ganger i året fra Plastreturs miljøprosjekt til dokumenterte utgifter. Første frist for å søke midler er 1. juni 2016. Du finner søknad her. Plastretur er ansvarlig… Read more »

Ny statistikk = Mindre luft i emballasjen

DMF har utarbeidet statistikk for fyllingsgrad i forbrukerpakningene. Kjedene håper at den kan motivere leverandørene til å produsere varer med mindre luft i emballasjen. – Et gjennombrudd i optimeringsarbeidet, sier Roar Getz i DMF. Du kan lese hele artikkelen i Dagligvarehandelen her.

Avfallskonferansen 2016 i Tromsø

Avfallskonferansen (AK) er den viktigste møteplassen for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge. AK2016 i Tromsø vil kombinere et globalt perspektiv med bransjen i Norge. Vi setter søkelys på grønne vekstmuligheter, men vil også se på utfordringene når temaet «klima og kapital» tas opp til debatt. Hva er status for oss som bransje? Hva kreves av… Read more »

Klart for Mat & Emballasje 2017

Det er igjen klart for bransjesamlingen Mat & Emballasje hos Norges Varemesse, i perioden 7. – 9. februar 2017. Mat & Emballasje – den største og mest samlende messen for mat- og emballasjeindustrien – arrangeres også denne gang parallelt med SMAK. Til sammen trakk disse messene til seg 24.500 bransjebesøkende i 2014. Emballasjeforeningen er med… Read more »