Fagdag: Emballasje for designere 17. september 2015

I samarbeid med Kreativt Forum arranger Emballasjeforeningen en fagdag 17. september med tittelen «Emballasje for designere – fra idé til ferdig produkt». Formålet er å knytte emballasjeleverandører og designere  tettere sammen. DATO: 17. september 2015 STED:  DOGA i Hausmannsagte 16, Oslo TID:      11:30-1600 Du som jobber i emballasjebransjen og som har god kunnskap om emballering… Read more »

Udokumenterte påstander om grossistfunksjonen

At maktbalansen mellom leverandører og handel blir diskutert, er vi tilhengere av. Men å komme med udokumenterte påstander slik Finn T. Lien gjør, bidrar kun til å tegne et galt inntrykk av bransjen som helhet. I artikkelen «Logistikkompetanse som kampvåpen» i Logistikk & ledelse nr. 5/2015, kommer Finn T. Lien med drøye påstander der han… Read more »

Årets begivenhet innen transport og logistikk 19. og 20. oktober

Tiden er inne for å melde seg på høstens største og viktigste møteplass for alle transport- og logistikkinteresserte i Norge. Flere hundre er allerede påmeldt til årets konferanse! Den 19. og 20. oktober samler konferansen over 90 foredragsholdere fra inn- og utland. Temaer er blant annet hvordan du kan oppnå lønnsomhet med god planlegging, og… Read more »

Innovasjon- og optimeringsseminar i Oslo

I regi av Næringslivets Optimeringskomite arrangerer Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge Innovasjon- og optimeringsseminar på Fornebu 27. august 2015. Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge inviterer til gratis heldagsseminar om innovasjon og emballasjeoptinering for aktører i emballasjens verdikjede på Fornebu. Meld deg på her.

Bil og veikonferansen mandag 1. juni 2015

Mandag 1. juni arrangeres Bil og veikonferansen 2015 i regi av Opplysningsrådet for veitrafikken. I år løftes bilen frem. Det vil handle om bilavgifter, klima, teknikk og muligheter, om bytrafikk, sikkerhet og vekst. Både Finansminister Siv Jensen og Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil holde innledninger. En-dags-seminaret er proppfullt av informasjon, og setter dagsorden for diskusjoner rundt… Read more »

Sammen mot matsvinn

Regjeringen og matbransjen har inngått en intensjonavtale om å redusere matsvinn. Dette er en historisk avtale som skal styrke samarbeidet. – Intensjonsavtalen som ble signert i dag er en milepæl. Matbransjen er stolte over å ha satt matsvinn på dagsorden i Norge og denne avtalen vil bidra til å sikre økt innsats fra alle parter,… Read more »

Konferanse om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer

Sett av dagen 10. juni 2015. Da kan du få høre siste nytt om det nordiske tilsynsprosjektet og utfordringer knyttet til «Food Contact Materials» og «Declaration of Compliance». På seminaret vil Mattilsynet presentere resultater fra det nordiske tilsynsprosjektet som de er leder for. I tillegg vil representanter fra Fødevarestyrelsen i Danmark og matindustrien fortelle om… Read more »

Poseavgiften blir ikke innført fra 15. mars

Fra departementets pressemelding: Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015. I forbindelse med forhandlingene om 2015-budsjettet ble det besluttet at det skulle innføres en avgift på bæreposer av plast og papir. Forslaget ble sendt på offentlig høring med høringsfrist… Read more »

Høringssvar om endring av avfallsforskriften

DMF har gitt sitt høringssvar på forslaget om endringer i avfallsforskriften til Miljødirektoratet. Det reviderte direktivet og vårt forslag til norske endringer har som formål å øke gjenvinningen av materialer i EE-avfallet, sikre forsvarlig håndtering av de farlige stoffene i avfallet og bidra til en mer stabil innsamling over hele landet. Endringene skal også bidra… Read more »

Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen

Retningslinjene for hygiene i dagligvarehandelen er under revisjon og sendes Mattilsynet før sommeren. Følgene er allerede oppdatert og godkjent av Mattilsynet per 23.2.15: Vedlegg 4 – Grunnforutsetninger_revisjon 2014 08 13 Vedlegg 4 – Grunnforutsetninger_revisjon 2014 08 13