Nye merkereglene for mat

Slik blir de nye merkereglene for mat. Mattilsynet har laget en nedlastbar PDF som forklarer de nye reglene for merking av mat som trer i kraft 13. desember 2014 og kravene til næringsdeklarasjon fra 13. desember 2016. De nye merkereglene skal først og fremst gjøre det enklere for forbrukere å lese og forstå hva maten… Read more »

Lov om handelsskikk – i det blå?

Ett år etter at forslaget om lov om god handelsskikk ble overlevert til regjeringen har ingenting skjedd. Ap og Sp sier det er på tide at loven blir tatt ut av skuffen og fremmet for Stortinget. Arbeiderpartiet har lansert sin landbrukspolitiske plattform «Grønn vekst». På en pressekonferanse foreslår AP at ett  tiltak  er at lov… Read more »

Oppfordrer bransjen til å stille opp for Matsentralen

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug oppfordrer flere i matbransjen til å stille opp for Matsentralen med tilstrekkelig med overskuddsmat og finansiering. Matsentralen er en felles sentral som distribuerer fullverdig overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til ideelle organisasjoner som deler den ut til vanskeligstilte som har behov for den. Matsentralen åpnet i september i fjor… Read more »

Matsvinn på nett

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug lanserte onsdag 26. februar ForMat sitt nye nettsted som skal hjelpe matindustrien, dagligvarehandelen og forbrukerne å redusere kasting av mat. Det nye netttstedet matsvinn.no skal bli et godt verktøy for matbransjen til å kartlegge og redusere matsvinnet i egen virksomhet. Nettstedet vil inneholde en rekke tjenester og verktøy som matindustrien,… Read more »

Transnovaprisen til DMF medlem

Transnovaprisen ble for første gang delt ut under årets konferansen 12.mars. Prisen deles ut hvert andre år og er etablert for å hedre de beste Transnova-prosjektene. Det er Transnovas fagråd som beslutter hvilket prosjekt som skal få prisen, etter en nominasjon av Transnova. Prisen tildeles det prosjektet som best støtter opp om Transnovas formål, «å… Read more »

Miljøregnskap under lupen

Avfall Norge har ønsket siste tids debatt velkommen for å få belyst situasjonen knyttet til norske forbrenningsanlegg. Der meninger brytes, oppstår ofte nye behov for avklaring. Det kan gjelde avklaring av fakta, eller å besvare nye spørsmål som er kommet opp undervegs. I kjølvannet av diskusjonen som pågår, pekes det på ulike vurderinger knyttet til… Read more »

På innsamlingstoppen i el-avfall

Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne elektriske og elektroniske produkter som Norge. Forskjellene fra fylke til fylke er likevel store. Buskerud leder vei som det beste fylket i Norge til å samle inn de miljøskadelige produktene. De samler inn 4.5 ganger så mye avfall av denne typen som… Read more »

Avfallskonferansen i Trondheim 13. – 15. MAI

Velkommen til avfallsbransjens viktigste møteplass! De siste årene har Avfallskonferansen samlet i omkring 850 deltakere og 70-80 utstillere til konferanse, utstilling, fagturer og sosiale happeninger. Her får du overblikk over faglige trender og nye produkter på markedet. Det er ingen tilfeldighet at over 60 prosent av deltakerne er ledere i bransjen. I år arrangeres konferansen… Read more »

Matsentralen utvider kapasiteten

Matsentralen ble etablert i september 2013 for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen og matindustrien til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Et bredt samarbeid mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner gjorde etableringen mulig. Landbruks- og matdepartementet støttet også etableringen av Matsentralen. 100.000 måltider i måneden Siden åpningen har… Read more »

Nytt fra STAND

Websiden til Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (stand.no) fremstår i ny drakt. Det er siste året gjennomført betydelige endringer i noen av bransjens standarder. Det er tilkommet 2 nye standarder: STAND011 – som beskriver omforente aktiviteter, prosesser og frister i implementeringsfasen av lanseringer. Standarden har tatt utgangspunkt i ”Beste praksis for lanseringer” (2009), og tilpasset denne.Som… Read more »