Posted by & filed under Nyheter.

Coca Cola Enterprises har i dag sendt ut pressemelding hvor det informeres om at selskapet bytter fra gjenbruksflasker til gjenvinningsflasker.

Teknisk utvikling av gjenbruksflasker stoppet opp for mange år siden, internasjonalt satses det ikke på disse. Gjenvinningsflasken er satsingsområde, har hatt og vil ha en rivende teknisk utvikling. Norge har gode og målbare retursystemer gjennom selskapet Resirk AS, tilgang på re-granulert materiale er god. Resirk oppnår returandeler på 95%. Panteflaskene går tilbake til re-granulering og oppstår som nye flasker i en kontrollert prosess. Flere omfattende Norske miljøstudier viser miljøgevinster når andel re-granulat overstiger 30%. CCE’s flasker i Norge vil ha 50% re-granulat og 15% biomateriale. Det er urimelig at norske myndigheter straffer de mest miljøvennlige flaskene med grunnavgift på kr 1,06 pluss mva, og derigjennom hindrer en utvikling til beste for miljø og arbeidsplasser i distriktene.

Miljø-studien finner du her

Artikkel i  Aftenposten finner du her