Posted by & filed under Nyheter.

DMF har gitt felles høringssvar til Klif/MD knyttet til endring av panteforskriften for gjenbruksemballasje.

Vi avventer svar på høringen, men Klif har signalisert at det ikke vil konkluderes før et godt stykke ut i 2010. Det er nå avtalt et møte med Klif i april, der høringsnotatet fra DMF vil bli diskutert.