Posted by & filed under Nyheter.

I samarbeid med Kreativt Forum arranger Emballasjeforeningen en fagdag banner_117. september med tittelen «Emballasje for designere – fra idé til ferdig produkt». Formålet er å knytte emballasjeleverandører og designere  tettere sammen.

DATO: 17. september 2015
STED:  DOGA i Hausmannsagte 16, Oslo
TID:      11:30-1600

Du som jobber i emballasjebransjen og som har god kunnskap om emballering av både forbrukerpakninger og ytteremballasje uavhengig av type emballasjemateriell, inviteres hermed på seminar for å møte og bli kjent med designere av emballasje. Formålet er gjensidig kunnskapsutveksling og relasjonsbygging for å kunne utvikle fremtidens bærekraftige emballasjeløsninger.

I dag er det lite eller ingen kommunikasjon og samarbeid mellom designere og produsenter av emballasje. Begge fagmiljøene har for liten kunnskap om hverandres fag, og resultatet blir gjerne dårligere opp mot felles kunde enn om disse fagmiljøene samarbeidet bedre. Kreativt Forum er en interesseforening for de kreativt interesserte hvor formålet er å samle og styrke alle som arbeider med kreativ kommersiell kommunikasjon. Emballasjeforeningen har i lengre tid samarbeidet med Kreativt Forum om en fagdag rettet hovedsakelig mot våre medlemmer. Bakgrunnen for dette samarbeidet er innspill og kommentarer fra medlemmer som ønsker tettere dialog med designere, slik at de idéene som presenteres rett og slett er bedre for sluttkunden.

Program og påmelding til fagdagen finner du her.