Posted by & filed under Nyheter.

Plastretur AS’ Miljøfond har støttet et prosjekt med 500.000 kroner for å undersøke om mikroplast finnes i fisk og dyr. Dessverre konkluderer prosjektet at det er tilfelle. Dette understreker hvorfor det er viktig å stoppe all plastforsøpling og videre rydde opp i det som naturen så langt har absorbert.

Forskerne understreker imidlertid at nivået av mikroplast var lavt, og ikke farlig for mennesker. I torskeleveren med høyest konsentrasjon var det 3,4 mikrogram mikroplast per gram. Grensen for hva analyseverktøyene kunne oppdage var 1 mikrogram per gram vev.

– Vi ikke trenger å være bekymret for å spise fisken. Det var veldig lave nivåer, og det var et veldig fåtall av prøvene vi påviste plast på filet.

Se artikkel på NRK.no her.