Posted by & filed under Nyheter.

Schenkers Logistikkpris 2018 deles ut til smarte transportkjøpere med engasjement for bærekraft, miljø og frivillighet.

Prisen går i 2018 til Norsk Lastbærer Pool (NLP). Norsk Lastebærer Pool AS, som eies av DLF og DMF i felleskap, får pris for overgang til miljøvennlige gjenvinnbare plastpaller med lang levetid.

– Vinneren har gjennomført en betydelig effektivisering av distribusjon og returlogistikk, ved bruk av plastpaller, og gjennom det redusert utslipp, sa Schenkers administrerende direktør, Knut Eriksmoen under prisutdelingen.

– Vi er svært takknemlig for prisen, og den inspirerer til videre arbeid, sa NLP-direktør Ragnar Strand da han mottok prisen, under åpningen av Transport & Logistikk på Gardermoen.