Posted by & filed under Nyheter.

Torsdag 23. oktober arrangerer Den norske emballasjeforening, et frokostseminar rettet direkte mot næringsmiddelprodusenter.wbest product 2009 Temaene er skreddersydd for denne gruppen: Bioplast, etiketter og samsvarserklæringer.

Prognoser for bioplastmarkedet viser mer enn firedobling av produksjonskapasiteten til over 6 millioner tonn i 2017. Hvor mye er egentlig det? Marius Gjerset i Zero vil gir deg flere detaljer. Er etikettmarkedet i endring? Hvilke muligheter finnes i dag? Resulterer nye merkeforskrifter i nye løsninger? Lars «Lasse Label» Larsson fra Skanem kan gi deg svarene.

Matkontaktforskriften § 4a setter krav til at matkontaktmaterialer skal være ledsaget av en samsvarserklæring som attesterer at de er i overensstemmelse med kravene i forskriften. Annett Malmo forteller om Lexits system for etikettbehandling og deklarasjonshåndtering, mens Ågot Li i Mattilsynet forteller hva du må vite om samsvarserklæringer.

Du finner påmelding og program her.