Posted by & filed under Nyheter.

Fra 15. august er Handelens Miljøfond i gang, det er gode nyheter for miljøet. Handelsnæringen har samarbeidet i lengre tid for å få etablert fondet. Representanter for omtrent 80 prosent av plastposene som omsettes i Norge, er allerede medlemmer.
Midlene er øremerket tiltak som skal redusere plastforsøplingen, øke plastgjenvinningen og redusere bruken av plastbæreposer. Kundene som handler vil gjennom posene de kjøper, bidra til at prosjektene som Handelens Miljøfond støtter, kan gjennomføres.
I Norge bruker vi mange plastposer, men så mye som 80 prosent av posene brukes minst to ganger, først og fremst som avfallsposer. EU ser på plastbæreposer som et miljøproblem, og har derfor regulert dette gjennom et eget direktiv, der man fra 1. januar 2019 er pålagt å ta betalt for plastbæreposene. I Norge har handelen og myndighetene kommet frem til en felles forståelse, der handelen selv tar ansvar for å redusere de negative konsekvensene av bruk av plastbæreposer. Næringslivet, herunder Dagligvarehandelens Miljøforum, Virke og NHO Service og Handel, har etablert Handelens Miljøfond for å sikre at midlene som samles inn, øremerkes til å redusere miljøutfordringene knyttet til plast. De første tildelingene vil komme i løpet av høst 2018. Se pressemelding http://handelensmiljofond.no/no