Posted by & filed under Nyheter.

DMF har gitt sitt høringssvar på forslaget om endringer i avfallsforskriften til ee_avfallMiljødirektoratet.

Det reviderte direktivet og vårt forslag til norske endringer har som formål å øke gjenvinningen av materialer i EE-avfallet, sikre forsvarlig håndtering av de farlige stoffene i avfallet og bidra til en mer stabil innsamling over hele landet. Endringene skal også bidra til å fremme ombruk av velfungerende EE-produkter og hindre at EØS-land eksporterer EE-avfall til land under utvikling.

Svaret til DMF finnes her.

Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall (2013/4639) finnes her.