Posted by & filed under Nyheter.

Hva innebærer Internet-of-Things og digitalisering av industrien? Er dette noe din bedrift behøver å tenke på? Ivo Ølstørn i Zebra Technologies Europe kommer på vårt frokostseminar for å kaste lys over situasjonen.

Som Senior Channel Manager i Zebra Technologies er Ivo Olstørn tett på nye trender og ny teknologi som berører varehandel, produksjon, logistikk og transport. Alle leddene har stor påvirkning på hvordan handelen kan øke sin effektivitet og minske kostnadene ved bruk av teknologi. Ivo Ølstørn mener at forsyningskjeden kan gjenoppfinnes med automatisert lagergjennomsiktighet i sanntid.

Praktiske opplysninger:
Ivo Ølstørn får med seg et par foredragsholdere på seminaret, men du kan melde deg på allerede nå. Det øvrige programmet legges ut Embalasjeforeningens nettside så snart det blir klart. Dette blir spennende!

Seminaret starter med frokost kl. 08.15, foredragene starter kl. 08.30 og avsluttes kl. 10.00.

Lagre

Lagre