Posted by & filed under Nyheter.

Det er igjen klart for bransjesamlingen Mat & Emballasje hos Norges Varemesse, wbest product 2009i perioden 7. – 9. februar 2017.

Mat & Emballasje – den største og mest samlende messen for mat- og emballasjeindustrien – arrangeres også denne gang parallelt med SMAK. Til sammen trakk disse messene til seg 24.500 bransjebesøkende i 2014. Emballasjeforeningen er med i en komite som er etablert for å utvikle det faglige programmet og for å sikre bransjen best mulig utbytte av arrangementet. Standssalget er godt i gang, og store deler av arealet er allerede belagt.

All relevant info om Mat & Emballasje 2017 finnes på www.messe.no/matogemballasje