Posted by & filed under Nyheter.

Ett år etter at forslaget om lov om god handelsskikk ble overlevert til regjeringen har ingenting skjedd.Knut-Storberget_schedule_banner Ap og Sp sier det er på tide at loven blir tatt ut av skuffen og fremmet for Stortinget.

Arbeiderpartiet har lansert sin landbrukspolitiske plattform «Grønn vekst». På en pressekonferanse foreslår AP at ett  tiltak  er at lov om god handelsskikk (ny Dagligvarelov) skal legges fram for Stortinget.

I platformen står det bla.: «Kjedemaktutvalget har konkludert med at det er kritisk lav konkurranse i det norske dagligvaremarkedet, noe som rammer både forbrukere og produsenter. For å sikre en velfungerende verdikjede for mat bør det etableres en lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen med tilsynskapasitet, som foreslått av matkjedeutvalget. Distribusjonselementet må også bli en del av lov om god handelsskikk.»