Posted by & filed under Nyheter.

Dagligvarebransjen håndterer et volum beregnet til ca. 10 millioner paller per år.co2 written in the clouds in a clear blue sky Transport av dette volumet fører til en betydelig miljøbelastning. Emballasjens utforming og egenskaper er sentrale elementer i miljøbelastningen. Selv små forbedringer i form av redusert innhold av luft eller modultilpasning (utnyttelse av pall) kan gi store utsalg. 3 % reduksjon utgjør 300.000 paller som tilsvarer 4.500 vogntog.

Vi vil at bransjen er sitt samfunnsansvar bevisst og bidrar positivt gjennom å utnytte mulighetene knyttet til å få luften ut av varestrømmen.

Emballasjen er merkeeiernes ansvar og vi ber om at optimering av emballasje og pallutnyttelse vektlegges høyere ved produktutvikling. Økes fyllingsgraden får man plass til flere forbruker-pakninger i butikkhyllene. Dette kan føre til mindre utsolgt og/eller gi rom for flere produkter i sortiment.

Se følgene dokumenter vedr denne saken:

20150923 DMF Brev til leverandører – Lufta ut av emballasjen – signert av Coop – NG – Rema

20150914 Tabell gjennomsnitt fyllingsgrad F- pak i 60 varegrupper i dagligvarebransjen med tekst

20150219 STAND Bakgrunn for liste med Fyllingsgrad 2014- 2015