Posted by & filed under Nyheter.

Logo MatsentralenMatsentralen ble etablert i september 2013 for å bedre tilførselen av fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen og matindustrien til frivillige organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte. Et bredt samarbeid mellom dagligvarehandel, matindustri, kommunale instanser og frivillige organisasjoner gjorde etableringen mulig. Landbruks- og matdepartementet støttet også etableringen av Matsentralen.

100.000 måltider i månedenMS

Siden åpningen har Matsentralen tatt i mot nær 150 tonn mat, eller 100.000 måltider i måneden. Gjennomstrømningen av varer er god, kvaliteten er god og kundene fornøyde. Matsentralen kunder er virksomheter som deler ut mat til vanskeligstilte. Til sammen har de mer enn 10 000 navn på personer som mottar mathjelp og tallet er økende. Matsentralen formidler mat til virksomheter i hele Oslofjordregionen. – Jeg er glad for å se at så mange har fått mat gjennom Matsentralen, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Dette viser at Matsentralens virksomhet er viktig i samfunnet, både for å hjelpe vanskeligstilte og for å bidra til å redusere matsvinn, sier Listhaug.

Utvidelse av kjøle- og fryselagrene

Størrelsen på de enkelte varepartiene har ofte vært større en forventet. Matsentralen er derfor i gang med en kraftig utvidelse av kjøle- og fryselagrene. Med de nye kjøle- og fryserommene er de sikret god kapasitet og er i stand til å ta i mot mer mat og større partier, samtidig som de kan holde god orden og riktig rullering av lageret. Etter avtalen Matsentralen har med sine leverandører, vil vareleveransene øke fra og med januar. Denne økningen er de nå forberedt på og vil samtidig være klar til å etablere samarbeidsavtaler med nye partnere. Ved planleggingen av Matsentralens lager hadde de dimensjonert for inntil 1000 tonn matvarer pr år. Nå kan det se ut til at de når det kvantumet allerede i år.

Nye medlemmer på eiersiden

Siden oppstarten har Matsentralen fått to nye medlemmer på eiersiden, Pinsevennenes Evangeliesenter og IOGT. Eierne er fra før av Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og Blå Kors. Flere av de største aktørene i dagligvarehandelen og matindustrien bidrar med matvarer, finansiering og kompetanse.