Posted by & filed under Nyheter.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug lanserte onsdag 26. februar ForMat sitt nye nettsted som skal hjelpe matindustrien, dagligvarehandelen og forbrukerne å redusere kasting av mat.matsvinn

Det nye netttstedet matsvinn.no skal bli et godt verktøy for matbransjen til å kartlegge og redusere matsvinnet i egen virksomhet. Nettstedet vil inneholde en rekke tjenester og verktøy som matindustrien, dagligvarehandelen og forbrukerne kan bruke for å kartlegge og redusere eget matsvinn.

Matsvinnet må reduseres

– For en kostnadseffektiv matkjede er det viktig at vi får redusert det totale matsvinnet. Det er et felles ansvar. Hvis vi klarer å redusere matsvinnet i matindustrien og dagligvarebransjen, så har det positiv effekt både på miljø, ressursbruk og økonomi, sier landbruks- og matministeren.

Matsvinn også et forbrukeransvar

I Norge kaster vi 370.000 tonn mat som burde vært spist, fra matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne. I følge Østfoldsforskning kastes det i gjennomsnitt 46,3 kilo mat per person i Norge. For en norsk gjennomsnittsfamilie kastes det årlig matvarer for om lag 10.000 kroner. Landbruks- og matministeren peker også på forbrukerens ansvar for å redusere matsvinn.

Matsvinn– Vi forbrukere kan bli flinkere på å planlegge matinnkjøpene og forbruke matvarene så det kastes mindre mat. Får vi redusert matsvinnet, kan det redusere matvareprisene og er også gunstig for miljøet, sier Listhaug.

ForMat er næringslivets satsing for å redusere matsvinn i matindustrien, dagligvarehandelen og hos forbrukerne.

Du finner brosjyren «HVORFOR ER DET VIKTIG Å REDUSERE MATSVINNET? VEILEDER FOR MATINDUSTRIBEDRIFTER» her.