Posted by & filed under Nyheter.

Matsvinnet redusert med 12 prosent, en oppadgående ogsmil negativ spiral er snudd.

Det kastes mat for minimum 20 milliarder kroner per år i Norge. I samarbeid med myndighetene har matbransjen, gjennom ForMat prosjektet, bidratt til å sette matsvinn på dagsorden med kunnskap og svinnreduserende tiltak. Matsvinnet som er målt fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker tilsvarer 68,7 kg/innbygger. Siden 2010 er dette svinnet redusert med 10 kg per innbygger eller 12 %. Den sterke reduksjonen har sammenheng med at mengden matsvinn totalt har gått ned med 25 500 tonn samtidig som at vi har blitt ca. 300 000 flere innbyggere i Norge siden 2010.

Last ned sluttrapporten fra kartleggingsarbeidet her.

Lagre