Posted by & filed under Nyheter.

Econ Poyry har på oppdrag fra Dagligvarehandelens Miljøforum AS sammenlignet miljøregnskapet for gjenbruks- og gjenvinningsflasker i plast.

Ved innføring av gjennvinningsflasker for brus og kullsyreholdig vann vil CO2 utslippene reduseres med 7000 tonn årlig (18%) målt mot et alternativ der gjenbruksflaskene benyttes videre.  Innføring av gjenvinningsflasker reduserer kjørte kilometer både for utgående- og inngående transport. I tillegg ligger noe miljøgevinst i produksjonsleddet. Forutsettes gjenvinning og preformproduksjon i Norge er reduksjonen 13000 tonn CO2 (34%).

Rapporten finner du her