Posted by & filed under Nyheter.

Fra 1.januar 2016 er de nye reglene i første kapittel i Avfallsforskriften gjeldene.EEavfall Det nye kapittelet omhandler elektronisk og elektrisk avfall.

Hensikten med det nye kapittelet er å øke innsamlingen samt ressursutnyttelsen av denne avfallstypen og tilfredsstiller kravene i det reviderte EU-direktivet (WEEE). Underliggende er det også behovet for oppfølging og like rammebetingelser som har satt sitt preg på endringene.

Det nye regelverket vil blant annet

  • åpne for samarbeid mellom returselskapene for å få en mer robust løsning
  • ha strengere krav til materialgjenvinning av gjenvinnbare materialer
  • stille krav til regnskap over avfallsmengdene
  • ha strengere krav til dokumentasjon ved grensekryssende transport
  • innføre krav til nettforhandlere om egen representant i Norge for å sikre delaktighet i produsentansvaret.
  • stille krav til sikkerhet ved oppbevaring av EE-avfall med minne for å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie

Det blir spennende å se om endringene i forskriften vil innebære en bedre ressursutnyttelse og mindre utfordringer knyttet til håndtering av ee-avfall, sier administrerende direktør Nancy Strand i Avfall Norge. EE-bransjen har allerede kommet langt med å oppnå økt sporbarhet og dokumentasjon, sier Strand.

Les mer hos Klima- og miljødirektoratet