DMF har gitt felles høringssvar til Klif/MD knyttet til endring av panteforskriften for gjenbruksemballasje.

Vi avventer svar på høringen, men Klif har signalisert at det ikke vil konkluderes før et godt stykke ut i 2010. Det er nå avtalt et møte med Klif i april, der høringsnotatet fra DMF vil bli diskutert.

Det har vært en gjennomført omfattende revisjoner gjennom 2009.

Endringene er tilknyttet Stand 004, 006, 008, disse er publisert. Videre har STAND vedtatt en omfattende miljørettet revisjon av 009 (Standard for optimalisering i dagligvarebransjen). I denne ligger en spesifikk beregning av fyllingsgrad på f- og d-pak i prikat/epd. Denne løsningen vil forenkle prioriteringen i optimaliseringsarbeidet fremover.

Som tidligere år er det satt fokus på å optimalisere produktporteføljene.

Timingen i forhold til klimakrav og løfter fra dagligvarebransjen om reduserte miljøutslipp medfører økt tempo. Det mest fremtredende og nyeste eksemplet er Minde (Brynild Gruppen) der bedriften på et år har kommet opp med helt nye løsninger på sine poseprodukter. Løsningen gir en beregnet gevinst på 3400 paller per år – nær en halvering. Videre gir løsningen en betydelig forbedret eksponeringsfront (facing) mot forbruker.

Miljøutfordringen er et felles bransjeansvar. Små tiltak kan i sum skape store resultater. Våre eiere ønsker å bidra positivt, både lokalt og globalt, ved å ta ansvar for samfunn, etikk og miljø. For oss handler dette kort og godt om hva som er rett og galt, og om å ta ansvar i alle ledd, fra medarbeiderne i samhandling med våre kunder og leverandører.

Miljøbevisst i alle ledd er en viktig suksessfaktor. En viktig suksessfaktor på miljøområdet er at alle deler av verdi/varekjeden deler på felles mål og tiltak.Våre eiere tilstreber å være miljøvennlig i nært samarbeid med profesjonelle leverandører, som også tar eget miljøansvar på alvor.

Dagligvarehandelens felles Miljømanifest innholder en rekke forslag til hvordan man ønsker oppnå dette i hele verdikjeden. Du kan laste ned miljømanifestet her.