I disse dager ruller Grønt Punkt Norge ut en nye medlemskampanje i mediene.
De har fått 12 næringslivstopper til å fronte Grønt Punkt Norge og både visuelt og i intervju forklare hvorfor det er viktig for dem å ta sitt ansvar for emballasjen gjennom oss. Her kan alle filmene ses.
Neste nummer av Kapital har et eget bærekraft-fokus. Her har Grønt Punkt Norge en content artikkel på fire sider i en «bak kamera» form. Næringslivstoppene forteller hvorfor de deltar på filmen, samtidig som vi får redegjort for produsentansvaret og hva medlemmer hos Grønt Punkt Norge får. Litt artig er at hele bærekraftdelen har grønne punktum. På helside etter forklarer Kapital at dette er gjort for å støtte Grønt Punkt Norges arbeid med bærekraft.
Forøvrig kommer filmene og annonser flere ganger i Hegnar media, i A-Magasinet, Ledernytt og også digitalt på plasser hvor Grønt Punkt Norge kjøper bedriftsledere som egen målgruppe.
Erfaringer fra testkjøring så langt er at kampanjen får en meget god stoppeffekt idet vi har brukt virkelige næringslivstopper tydeliggjort med navn og titler. Seere lurer på om det er skuespillere eller ikke.

Avgiften på bæreposene skal nå gå uavkortet til miljøtiltak, og ikke til staten.

Regjeringen og næringslivsorganisasjonene Dagligvarehandelens Miljøforum, NHO Handel og Virke er nå enige om at norsk næringsliv kan oppfylle EUs «posedirektiv» gjennom Handelens Miljøfond, i stedet for at det innføres en statlig avgift på bæreposene. I praksis betyr dette at handelen selv tar ansvar for å rydde opp, idet det legges på 50 øre per plastpose som uavkortet vil gå til miljøtiltak, herunder tiltak som bidrar til å redusere plastposebruken.
Les mer om saken her.

Lagre

Lagre

Endringene skal svare på ny markedssituasjon der nye aktører som ikke er forpliktet av de gjeldende avtalene, kan velge å samle inn den emballasjen som er mest lønnsom å håndtere.

Lønnsom emballasje: Emballasjeforskriften som trer i kraft 1. september endrer måten produsentansvaret for emballasje er strukturert. Fra 1. januar vil det også bli obligatorisk for virksomheter som produserer eller importerer mer enn 1000 kg emballasjeavfall å være medlem av godkjent returselskap.

Den nye forskriften erstatter en rekke bransjeavtaler som ble inngått mellom partene i 1995 som hittil har gitt rammene for praksisen i Norge på innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall.

Avfall Norge skrev om endringene før sommeren etter saken hadde fått rask behandlingstid i Klima- og miljødepartement og Miljødirektoratet, og resulterte i ny forskrift om produsentansvar på emballasje.

Du kan lese mer om den nye forskriften på Avfall Norge sin side her.

Små forandringer på emballasjen kan føre til store forbedringer når det gjelder plassen i esken og antall esker det blir plass til på pallen.

Du kan spare både penger og miljø med noen smarte grep. Hør mer om dette på Emballasjeforeningens seminar på Hønefoss 14. september.

Sted:  Tronrud Engineering, Flyplassveien 21, Eggemoen, Hønefoss
Dato:  14. september
Tid:    10:00-13:30

Påmelding her.

Lagre

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge arrangerer  seminar om innovasjon og emballasjeoptimering i regi av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite (NOK) på Fornebu 24. august 2016. På arrangementet vil NOK-rapporten for 2016 bli presentert, og det blir foredrag med aktuelle aktører.

Mer om seminaret og påmelding her.

Lagre

Bransjeavtalen om matsvinn er signert av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner, og har vakt oppmerksomhet i andre europeiske land. Målet med den nye avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.

Matsvinn er et stort samfunnsproblem som verken er bærekraftig for lønnsomheten, klima og miljø eller fordelingen av verdens ressurser.

Deler av matbransjen har, gjennom ForMat-prosjektet og Matvett, jobbet systematisk med kartlegging og reduksjon av matsvinn i mer enn seks år allerede. Myndighetene har vært en viktig samarbeidspartner fra starten.

Dette arbeidet har resultert i at matsvinnet i Norge er redusert med12 prosent fra 2010 til 2015, og har ført til økt bevissthet i verdikjeden og bidratt til å sette temaet på dagsorden.

Lagre

Vi ønsker alle våre forbindelser en riktig god jul.

Hva innebærer Internet-of-Things og digitalisering av industrien? Er dette noe din bedrift behøver å tenke på? Ivo Ølstørn i Zebra Technologies Europe kommer på vårt frokostseminar for å kaste lys over situasjonen.

Som Senior Channel Manager i Zebra Technologies er Ivo Olstørn tett på nye trender og ny teknologi som berører varehandel, produksjon, logistikk og transport. Alle leddene har stor påvirkning på hvordan handelen kan øke sin effektivitet og minske kostnadene ved bruk av teknologi. Ivo Ølstørn mener at forsyningskjeden kan gjenoppfinnes med automatisert lagergjennomsiktighet i sanntid.

Praktiske opplysninger:
Ivo Ølstørn får med seg et par foredragsholdere på seminaret, men du kan melde deg på allerede nå. Det øvrige programmet legges ut Embalasjeforeningens nettside så snart det blir klart. Dette blir spennende!

Seminaret starter med frokost kl. 08.15, foredragene starter kl. 08.30 og avsluttes kl. 10.00.

Lagre

Lagre

Har du gjort noe smart med emballasjen i året som har gått? Emballasjeforeningen hører gjerne fra deg. Setter av to minutter til å legge inn litt informasjon via linken under, så tar de kontakt!

Bruk denne linken til å melde inn ditt produkt.

De vil gjerne ha ditt/dine eksempler innen 3. mai 2017.

Nedenfor finner du en link til fjorårets NOK-rapport, og eksemplene finner du fra side 37. Slik vil de bli presentert. Skriv en kort beskrivelse av hva dere har gjort og legg ved et illustrativt bilde.

Her er NOK rapporten for i fjor.

Dere kan også kontakte kompetanseleder Yngve Krokann for mer informasjon på 900 03 833 i Emballasjeforeningen, eller Yngve@emballasjeforeningen.no

Bakgrunn:

Aktørene i emballeringskjeden inngikk i 1995 en avtale med myndighetene med to mål:

  • Innsamling/gjenvinning av brukt emballasje
  • Emballasjeoptimering ved å redusere miljøbelastningen i hele emballeringskjeden

Reduksjon av avfallsmengden er også en del av avtalen, som fornyes hvert år dersom myndighetene er fornøyd med resultatene. «Ved alle produktlanseringer skal emballasjen være optimert», er en visjon som næringslivet selv har blitt enige om. Vi regner derfor med at mange har gode optimeringseksempler som vi kan samle i den årlige NOK-rapporten som leveres til myndighetene og distribueres til interesserte.

Les mer om emballasjeoptimering her.

Lagre

Invitasjon til fagseminar om bærekraftig emballering og pelagisk løft 02. mai 2017

I forkant av årsmøtet i Emballasjeforsk inviterer vi til fagseminar med tema «Bærekraftig emballering og Pelagisk løft». Arrangementet finner sted hos NorgesGruppen, Skøyen.

Meld deg på her.

Lagre

Lagre