Optimaliseringsstandarden (Stand 009) har vært gjenstand for revisjon.cropped-Stand1 Dokumentet kan lastes ned her.

I forbindelse med revisjon januar 2017 ble STAND002 og STAND006 innlemmet i ny STAND009.

Vedleggene Sjekkliste, Topplastmerkingssystemet og Guide til depalleterings prosess ved automatlager kan lastes ned fra forsiden her.

Leverandørene har god infomasjon ved utfylling av sjekklisten de skal ha med ferdig utfylt til innkjøpsavdelingene ved innsalg av nye produkter.

Lagre

Lagre

Lagre

På Enovakonferansen i Trondheim annonserte Enova et støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy.

Målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge. – Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

I løpet av første kvartal lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet. Virksomheter vil da kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnaden knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler eller hydrogenbiler. Formålet med ordningen er å få til en tilsvarende utvikling for nullutslippskjøretøy i norsk næringsliv som i privatmarkedet.

Mer om ENOVAS støtteprogram her.

Lagre

Industrimessen Mat & Emballasje arrangeres hvert tredje år på Norges Varemesse, og 7.-9. februar 2017 er det igjen tid for ny messe, parallelt med SMAK 2017.

På Mat & Emballasje blir det vist frem det nyeste av produkter og tjenester fra en samlet næringsmiddel- og emballasjebransje.

Seminarprogram her.

Lagre

Emballasjedagene 2016 arrangeres 2.-4. november i Sandefjord emballasjedagene_illustrasjon-4_705x232og er en konferanse over en og en halv dag for Emballasjeforeningens medlemmer.

I år vil vi se hvordan krav om bærekraftig emballering kan bidra til økt verdiskaping og styrke bedriftens konkurransekraft. Det er en rekke spennende foredragsholdere fra emballasjens verdikjede som forteller hvordan de innretter seg for å møte den nye hverdagen. Hans Wilhelm Steinfeld, Trond Nagell Dahl og Leif Anders Wentzel kommer også.

I tillegg til faglig oppdatering, topp underholdning og festmiddag, blir det utdeling av priser som ScanStar og Optimeringsprisen.

I år er det en helt ny nettside, www.emballasjedagene.no der du finner hele programmet, påmeldingskjema og priser, samt presentasjon av alle foredragsholderne.

Vi sees.

Lagre

Lagre

Lagre

Matsvinnet redusert med 12 prosent, en oppadgående ogsmil negativ spiral er snudd.

Det kastes mat for minimum 20 milliarder kroner per år i Norge. I samarbeid med myndighetene har matbransjen, gjennom ForMat prosjektet, bidratt til å sette matsvinn på dagsorden med kunnskap og svinnreduserende tiltak. Matsvinnet som er målt fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker tilsvarer 68,7 kg/innbygger. Siden 2010 er dette svinnet redusert med 10 kg per innbygger eller 12 %. Den sterke reduksjonen har sammenheng med at mengden matsvinn totalt har gått ned med 25 500 tonn samtidig som at vi har blitt ca. 300 000 flere innbyggere i Norge siden 2010.

Last ned sluttrapporten fra kartleggingsarbeidet her.

Lagre

DLF Høstmøte er en viktig møteplassen for lederne i dfl_logo_web_fulldagligvarebransjen, leverandører og handel. DLF tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode kolleger og utvalgte gjester.

Konferansen holdes hvert år den tredje torsdagen i oktober. I 2016 er DLF Høstmøte torsdag 20. oktober på Quality Hotel, Tønsberg. Mer informasjon om program og påmelding vil kommer senere.

Lagre

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge arranger seminar omlogo_nok innovasjon og emballasjeoptimering på Fornebu 25. august 2016.

På arrangementet vil NOK-rapporten for 2015 bli presentert, og det blir foredrag med aktuelle aktører. Program og påmeldingsskjema kommer på Emballasjeforeningens webside her.

Lagre

Plastretur as inviterer nå dugnadsgjenger, miljøvernorganisasjoner og andre som ønsker eiwjv01q0joi8jlryx4xgaå gjøre en ekstra innsats til å søke midler fra Plastreturs miljøprosjekt.

Det er mulig å søke midler to ganger i året fra Plastreturs miljøprosjekt til dokumenterte utgifter. Første frist for å søke midler er 1. juni 2016. Du finner søknad her.

Plastretur er ansvarlig for returordningene for plastemballasje.

DMF har utarbeidet statistikk for fyllingsgrad i DH_2016-04-19_1forbrukerpakningene.

Kjedene håper at den kan motivere leverandørene til å produsere varer med mindre luft i emballasjen.

– Et gjennombrudd i optimeringsarbeidet, sier Roar Getz i DMF.

Du kan lese hele artikkelen i Dagligvarehandelen her.

Avfallskonferansen (AK) er den viktigste møteplassen for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge.nok AK2016 i Tromsø vil kombinere et globalt perspektiv med bransjen i Norge. Vi setter søkelys på grønne vekstmuligheter, men vil også se på utfordringene når temaet «klima og kapital» tas opp til debatt. Hva er status for oss som bransje? Hva kreves av oss for å imøtekomme kravene og hvilke muligheter ligger foran oss? Under AK2016 vil deltakerne få muligheten til å bli inspirert av profilerte og aktuelle innledere og debattanter fra flere bransjer og miljøer.  Tromsø vil også være arena for lanseringen av «veikartet mot den sirkulære økonomien». Avfalls- og gjenvinningsbransjens svar på bestillingen fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ordinære deltakere, utstillere og foredragsholdere bes om å melde seg på konferansen via Avfall Norge sine nettsider: PÅMELDING, KLIKK HER

Lagre