Vi ha nå lagt ut Tabellen som viser oppdatert status for fyllingsgrad i F- pak for 62 varegrupperemballasje-til-andre-produkter-5, drøyt 7 200 varelinjer og utviklingen fra 2015 til 2017, der røde tall der det er en negativ utvikling og grønne tall der det er en positiv utvikling.

Total fyllingsgrad for varegruppene samlet går ned. DMF hadde håpet at fokus og oppfølging av fyllingsgrad skulle gi en sakte økning, ikke bare totalt, men per varegruppe. Men alle varegrupper der det er røde tall viser en negativ tendens, mens der det er grønne tall så er den samme tendensen positiv.

Vi ønsker at leverandører som skal produsere nyheter ser at det nå er krav om effektive løsninger, og vi mener at kombinasjonen fint lar seg løse selv om man fokuserer på bedre fyllingsgrad.

Som tidligere fortalt så vil vi sende ut ny oversikt hvert halvår, så vi kan følge utviklingen i de 62 varegruppene. Det kan være forskjellige årsaker til utviklingen.

Tabellen og finnes her.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

En fersk rapport viser at produksjon står for 70 prosent av klimabelastningen fra matprodukter, mens forarbeid, kjøling og logistikk utgjør 29 prosent. Bruk av emballasje står for kun 1 prosent.

-Med dette i tankene er det innlysende at det er uklokt å spare på emballasjen og risikere ødelagte matvarer, resonnerer sentersjef Lars Germann i Teknologisk Institut Emballage & Transport.

Les artikkelen her.

Lagre

Optimaliseringsstandarden (Stand 009) har vært gjenstand for revisjon.cropped-Stand1 Dokumentet kan lastes ned her.

I forbindelse med revisjon januar 2017 ble STAND002 og STAND006 innlemmet i ny STAND009.

Vedleggene Sjekkliste, Topplastmerkingssystemet og Guide til depalleterings prosess ved automatlager kan lastes ned fra forsiden her.

Leverandørene har god infomasjon ved utfylling av sjekklisten de skal ha med ferdig utfylt til innkjøpsavdelingene ved innsalg av nye produkter.

Lagre

Lagre

Lagre

På Enovakonferansen i Trondheim annonserte Enova et støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy.

Målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge. – Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

I løpet av første kvartal lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet. Virksomheter vil da kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnaden knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler eller hydrogenbiler. Formålet med ordningen er å få til en tilsvarende utvikling for nullutslippskjøretøy i norsk næringsliv som i privatmarkedet.

Mer om ENOVAS støtteprogram her.

Lagre

Industrimessen Mat & Emballasje arrangeres hvert tredje år på Norges Varemesse, og 7.-9. februar 2017 er det igjen tid for ny messe, parallelt med SMAK 2017.

På Mat & Emballasje blir det vist frem det nyeste av produkter og tjenester fra en samlet næringsmiddel- og emballasjebransje.

Seminarprogram her.

Lagre

Emballasjedagene 2016 arrangeres 2.-4. november i Sandefjord emballasjedagene_illustrasjon-4_705x232og er en konferanse over en og en halv dag for Emballasjeforeningens medlemmer.

I år vil vi se hvordan krav om bærekraftig emballering kan bidra til økt verdiskaping og styrke bedriftens konkurransekraft. Det er en rekke spennende foredragsholdere fra emballasjens verdikjede som forteller hvordan de innretter seg for å møte den nye hverdagen. Hans Wilhelm Steinfeld, Trond Nagell Dahl og Leif Anders Wentzel kommer også.

I tillegg til faglig oppdatering, topp underholdning og festmiddag, blir det utdeling av priser som ScanStar og Optimeringsprisen.

I år er det en helt ny nettside, www.emballasjedagene.no der du finner hele programmet, påmeldingskjema og priser, samt presentasjon av alle foredragsholderne.

Vi sees.

Lagre

Lagre

Lagre

Matsvinnet redusert med 12 prosent, en oppadgående ogsmil negativ spiral er snudd.

Det kastes mat for minimum 20 milliarder kroner per år i Norge. I samarbeid med myndighetene har matbransjen, gjennom ForMat prosjektet, bidratt til å sette matsvinn på dagsorden med kunnskap og svinnreduserende tiltak. Matsvinnet som er målt fra matindustri, grossist, dagligvarehandel og forbruker tilsvarer 68,7 kg/innbygger. Siden 2010 er dette svinnet redusert med 10 kg per innbygger eller 12 %. Den sterke reduksjonen har sammenheng med at mengden matsvinn totalt har gått ned med 25 500 tonn samtidig som at vi har blitt ca. 300 000 flere innbyggere i Norge siden 2010.

Last ned sluttrapporten fra kartleggingsarbeidet her.

Lagre

DLF Høstmøte er en viktig møteplassen for lederne i dfl_logo_web_fulldagligvarebransjen, leverandører og handel. DLF tilbyr en innholdsrik fagdag, en unik møteplass og festkveld med gode kolleger og utvalgte gjester.

Konferansen holdes hvert år den tredje torsdagen i oktober. I 2016 er DLF Høstmøte torsdag 20. oktober på Quality Hotel, Tønsberg. Mer informasjon om program og påmelding vil kommer senere.

Lagre

Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge arranger seminar omlogo_nok innovasjon og emballasjeoptimering på Fornebu 25. august 2016.

På arrangementet vil NOK-rapporten for 2015 bli presentert, og det blir foredrag med aktuelle aktører. Program og påmeldingsskjema kommer på Emballasjeforeningens webside her.

Lagre

Plastretur as inviterer nå dugnadsgjenger, miljøvernorganisasjoner og andre som ønsker eiwjv01q0joi8jlryx4xgaå gjøre en ekstra innsats til å søke midler fra Plastreturs miljøprosjekt.

Det er mulig å søke midler to ganger i året fra Plastreturs miljøprosjekt til dokumenterte utgifter. Første frist for å søke midler er 1. juni 2016. Du finner søknad her.

Plastretur er ansvarlig for returordningene for plastemballasje.