Emballasjeforeningen og Grønt Punkt Norge arranger seminar omlogo_nok innovasjon og emballasjeoptimering på Fornebu 25. august 2016.

På arrangementet vil NOK-rapporten for 2015 bli presentert, og det blir foredrag med aktuelle aktører. Program og påmeldingsskjema kommer på Emballasjeforeningens webside her.

Lagre

Plastretur as inviterer nå dugnadsgjenger, miljøvernorganisasjoner og andre som ønsker eiwjv01q0joi8jlryx4xgaå gjøre en ekstra innsats til å søke midler fra Plastreturs miljøprosjekt.

Det er mulig å søke midler to ganger i året fra Plastreturs miljøprosjekt til dokumenterte utgifter. Første frist for å søke midler er 1. juni 2016. Du finner søknad her.

Plastretur er ansvarlig for returordningene for plastemballasje.

DMF har utarbeidet statistikk for fyllingsgrad i DH_2016-04-19_1forbrukerpakningene.

Kjedene håper at den kan motivere leverandørene til å produsere varer med mindre luft i emballasjen.

– Et gjennombrudd i optimeringsarbeidet, sier Roar Getz i DMF.

Du kan lese hele artikkelen i Dagligvarehandelen her.

Avfallskonferansen (AK) er den viktigste møteplassen for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge.nok AK2016 i Tromsø vil kombinere et globalt perspektiv med bransjen i Norge. Vi setter søkelys på grønne vekstmuligheter, men vil også se på utfordringene når temaet «klima og kapital» tas opp til debatt. Hva er status for oss som bransje? Hva kreves av oss for å imøtekomme kravene og hvilke muligheter ligger foran oss? Under AK2016 vil deltakerne få muligheten til å bli inspirert av profilerte og aktuelle innledere og debattanter fra flere bransjer og miljøer.  Tromsø vil også være arena for lanseringen av «veikartet mot den sirkulære økonomien». Avfalls- og gjenvinningsbransjens svar på bestillingen fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ordinære deltakere, utstillere og foredragsholdere bes om å melde seg på konferansen via Avfall Norge sine nettsider: PÅMELDING, KLIKK HER

Lagre

Det er igjen klart for bransjesamlingen Mat & Emballasje hos Norges Varemesse, wbest product 2009i perioden 7. – 9. februar 2017.

Mat & Emballasje – den største og mest samlende messen for mat- og emballasjeindustrien – arrangeres også denne gang parallelt med SMAK. Til sammen trakk disse messene til seg 24.500 bransjebesøkende i 2014. Emballasjeforeningen er med i en komite som er etablert for å utvikle det faglige programmet og for å sikre bransjen best mulig utbytte av arrangementet. Standssalget er godt i gang, og store deler av arealet er allerede belagt.

All relevant info om Mat & Emballasje 2017 finnes på www.messe.no/matogemballasje

Avfall Norge har et mål å gjøre bransjen mer attraktiv, og et av tiltakeneGalakse er å få frem innovasjon i bransjen. Innovasjonsprisen, som har eksistert siden 2010, er et ledd i dette. Send inn nominasjoner i dag. Fristen er 1.april. Vinneren kåres på AK2016 i juni.

Avfall Norges Innovasjonspris skal belønne innsats som fremmer utviklingen innen avfallsbransjen. Vinneren kåres av en sammensatt jury. Arbeidet som belønnes, kan omfatte ulike aspekter innen teknologi og tjenester, økonomi og markedsforhold, samt systemer og konsepter.

Du finner mer om prisen på Avfall Norge sin nettside her.

Emballasjeforsk og Emballasjeforeningen inviterer til konferanse omaktiv-og-intelligent aktiv og intelligent emballering/trykket elektronikk før årets generalforsamling.

– Vi ønsker å bidra til at norske emballasjeaktører er i front når det gjelder de mulighetene denne teknologien gir, forteller Director Packaging Development Ole-Petter Trovaag i Elopak og Managing Director Philip Andre Reme i PFI, begge styremedlemmer i emballeringsnettverket Emballasjeforsk.

Påmelding og agenda finner du her.

Fra 1.januar 2016 er de nye reglene i første kapittel i Avfallsforskriften gjeldene.EEavfall Det nye kapittelet omhandler elektronisk og elektrisk avfall.

Hensikten med det nye kapittelet er å øke innsamlingen samt ressursutnyttelsen av denne avfallstypen og tilfredsstiller kravene i det reviderte EU-direktivet (WEEE). Underliggende er det også behovet for oppfølging og like rammebetingelser som har satt sitt preg på endringene.

Det nye regelverket vil blant annet

  • åpne for samarbeid mellom returselskapene for å få en mer robust løsning
  • ha strengere krav til materialgjenvinning av gjenvinnbare materialer
  • stille krav til regnskap over avfallsmengdene
  • ha strengere krav til dokumentasjon ved grensekryssende transport
  • innføre krav til nettforhandlere om egen representant i Norge for å sikre delaktighet i produsentansvaret.
  • stille krav til sikkerhet ved oppbevaring av EE-avfall med minne for å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie

Det blir spennende å se om endringene i forskriften vil innebære en bedre ressursutnyttelse og mindre utfordringer knyttet til håndtering av ee-avfall, sier administrerende direktør Nancy Strand i Avfall Norge. EE-bransjen har allerede kommet langt med å oppnå økt sporbarhet og dokumentasjon, sier Strand.

Les mer hos Klima- og miljødirektoratet