Posted by & filed under Nyheter.

Websiden til Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (stand.no) fremstår i ny drakt. Det er siste året gjennomført betydelige endringer i noen av bransjens standarder.

Det er tilkommet 2 nye standarder:

STAND011som beskriver omforente aktiviteter, prosesser og frister i implementeringsfasen av lanseringer. Standarden har tatt utgangspunkt i ”Beste praksis for lanseringer” (2009), og tilpasset denne.Som et av flere tiltak for å bedre bransjens servicegrad gjennomførte STAND et prosjekt, der det er utviklet en ny standard som beskriver omforente prosesser for effektive lanseringer i norsk dagligvarebransje. STAND har stor tro på at gjensidig etterlevelse av de nye retningslinjene vil gi økt forutsigbarhet og bedret servicegrad fra produsent til forbruker. Se for øvrig vedlagte informasjonsbrev.

STAND012 som beskriver samhandlingsprosesser mellom grossister, transportører og leverandører, slik de skal utføres etter «beste praksis». Prosessene har utgangspunkt i at transporten utføres på oppdrag fra grossistene. Utgangspunktet for prosessene er at grossist sender en varebestilling til leverandør på elektronisk format.