Posted by & filed under Nyheter.

Vi ha nå lagt ut Tabellen som viser oppdatert status for fyllingsgrad i F- pak for 62 varegrupperemballasje-til-andre-produkter-5, drøyt 7 200 varelinjer og utviklingen for andre halvår 2016, der røde tall der det er en negativ utvikling og grønne tall der det er en positiv utvikling.

Som tidligere fortalt så vil vi sende ut ny oversikt hvert halvår, så vi kan følge utviklingen i de 62 varegruppene. Det kan være forskjellige årsaker til utviklingen, men foreløpig registrerer vi kun tendensen, så vil vi vurdere å gå ned i detaljer når vi får et litt større grunnlag i forhold til utviklingen.

Tabellen er en oppfølging av brevet innkjøpssjefene i grupperingene sendte ut 23. september 2015, og tabellen finnes her.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre