Posted by & filed under Nyheter.

Vi ha nå lagt ut Tabellen som viser oppdatert status for fyllingsgrad i F- pak for 62 varegrupperemballasje-til-andre-produkter-5, drøyt 7 200 varelinjer og utviklingen fra 2015 til 2017, der røde tall der det er en negativ utvikling og grønne tall der det er en positiv utvikling.

Total fyllingsgrad for varegruppene samlet går ned. DMF hadde håpet at fokus og oppfølging av fyllingsgrad skulle gi en sakte økning, ikke bare totalt, men per varegruppe. Men alle varegrupper der det er røde tall viser en negativ tendens, mens der det er grønne tall så er den samme tendensen positiv.

Vi ønsker at leverandører som skal produsere nyheter ser at det nå er krav om effektive løsninger, og vi mener at kombinasjonen fint lar seg løse selv om man fokuserer på bedre fyllingsgrad.

Som tidligere fortalt så vil vi sende ut ny oversikt hvert halvår, så vi kan følge utviklingen i de 62 varegruppene. Det kan være forskjellige årsaker til utviklingen.

Tabellen og finnes her.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre