Posted by & filed under Nyheter.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug oppfordrer flere i matbransjen til å stille opp for Matsentralen med tilstrekkelig med overskuddsmat og finansiering.

Listhaug_matsentralenMatsentralen er en felles sentral som distribuerer fullverdig overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til ideelle organisasjoner som deler den ut til vanskeligstilte som har behov for den. Matsentralen åpnet i september i fjor med støtte fra Landbruks- og matdepartementet og flere av de sentrale aktørene i matbransjen, inkludert matbransjens anti-matsvinn-prosjekt ForMat.

Landbruks- og matministeren har nylig besøkt Matsentralen. – Matsentralen gjør en veldig viktig jobb. Det er mye bedre at overskuddsmaten når frem til de som sliter og virkelig trenger den, enn at den blir kastet. Det er også flott å se at flere av de sentrale aktørene i matbransjen bidrar med mat og finansiering til Matsentralen, sier Sylvi Listhaug.

Landbruks- og matdepartementet vil videreføre sin støtte til Matsentralen. – Jeg oppfordrer flere i matbransjen til å stille opp for Matsentralen med tilstrekkelig med mat og finansiering, og til å møte på Matsentralens giverkonferanse til høsten, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Så godt som alle organisasjoner i Oslo og Oslofjord-området som deler ut mat til vanskeligstilte, mottar i dag mat fra Matsentralen. Matsentralen i Norge er etablert «etter læreboka», med trepartssamarbeid mellom frivillige organisasjoner, matindustrien og myndighetene, og med de frivillige organisasjonene i førersetet. Matsentralen fungerer som et logistikksenter nasjonalt der det mottas større kvanta mat fra sentrale organisasjoner (grossistsentre, større produsenter), som kan fordeles ut både lokalt i Oslo og i hele Oslofjordområdet. Matsentralen og lokal redistribusjon er en svært rimelig måte å sikre tilgang til mat for vanskeligstilte, og har fått en større utbredelse i mange land.