Posted by & filed under Nyheter.

Ingen land i verden er så flinke til å samle inn og gjenvinne elektriske og elektroniske produkter som Norge. Forskjellene fra fylke til fylke er likevel store.Halvfull innsamlingsbinge for el-retur, miljø, elektronisk avfall, innsamling.

Buskerud leder vei som det beste fylket i Norge til å samle inn de miljøskadelige produktene. De samler inn 4.5 ganger så mye avfall av denne typen som nabofylket Vestfold, som ligger på bunnen av statistikken. Ifølge den ferske rapporteringen til returselskapet RENAS ble nærmere 60 300 tonn elektrisk og elektronisk avfall samlet inn i 2013, noe som tilsvarer vekten av syv Eiffeltårn. Etter Finnmark er Buskerud også det fylket i Norge som opplever størst økning i innsamlet avfall fra 2012 til 2013. På ett år har Buskeruds innsamling av elektrisk og elektronisk avfall økt med totalt 80 prosent.

Av alt avfallet RENAS samlet inn i 2013 gikk 93 prosent til gjenvinning, enten til nye produkter eller energi. Om lag 60 prosent av alt EE-avfallet som samles inn er jern. Det kan støpes om flere ganger og brukes til armering i broer, betongkonstruksjoner, bygg og tunneler. Tallene for fjoråret viser en økning i innsamlet mengde lyskilder, det vil si alt av lyspærer og lysrør, samt belysningsutstyr. Begge disse gruppene har økt med ca. ti prosent. Sparepærer inneholder en liten mengde kvikksølv og skal derfor ikke i restavfallet.

Atikkelen er hentet fra Handelsbladet.no