Posted by & filed under Dokumenter.

  • Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen:

Retningslinjer: Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen. Rev. 2012.05.10. pdf

Prosesser: Vedlegg 1 – prosesser – rev 2012.pdf

Varegrupper: Vedlegg 2 – beskrivelse av varegrupper – rev. 2012.pdf

Næringsmiddelfare: Vedlegg 3 – Næringsmiddelfarer.pdf

Grunnforutsetninger: Vedlegg 4 – Grunnforutsetninger_revisjon 2014 08 13

Fareanalyse: Vedlegg 5 Fareanalyse revisjon 30.01.2015