Posted by & filed under Nyheter.

Dagligvarebransjen i Norge er gjennom Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) enige om standarder for merking og elektronisk informasjonsutveksling.

Hensikten er følgende

• effektiv vareflyt fra produsent og fram til forbruker
• sporbarhet gjennom verdikjeden (bl a Matloven og EU Regulation No.178/2002)

Kjernen i dette konseptet er merking av hver enkelt pall med unik SSCC-kode. Denne koden er
hovednøkkelen i den elektroniske pakkseddelen og kobles til informasjon på linjenivå om hvilke GTIN som pallen består av, antall D-pak og batch/lot-nummer og eventuelt best-før-dato.