Posted by & filed under Nyheter.

Optimaliseringsstandarden (Stand 009) har vært gjenstand for revisjon.cropped-Stand1 Dokumentet kan lastes ned her.

I forbindelse med revisjon januar 2017 ble STAND002 og STAND006 innlemmet i ny STAND009.

Vedleggene Sjekkliste, Topplastmerkingssystemet og Guide til depalleterings prosess ved automatlager kan lastes ned fra forsiden her.

Leverandørene har god infomasjon ved utfylling av sjekklisten de skal ha med ferdig utfylt til innkjøpsavdelingene ved innsalg av nye produkter.

Lagre

Lagre

Lagre