Posted by & filed under Nyheter.

Tallenes tale.

Resultater fra siste kartleggingsrapport viser at mengde matsvinn i store deler av matbransjen er redusert med 13 prosent fra 2015-2017 i kilo pr innbygger. For første gang er klimafotavtrykket og det økonomiske tapet redusert i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 prosent, og skyldes at matsvinnet er på vei ned for relativt klimaintensive og dyre produkter som kjøtt og meieri. LES MER.

Det kastes minimum 385 000 tonn spiselig mat i Norge. Se figur nedenfor for fordeling av matsvinnet.

«Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn», som ble signert for to år siden mellom matbransjen og myndighetene har positiv effekt. På det årlige koordineringsmøtet mellom partene i juni ble det lagt frem ferske resultater fra arbeidet. Etter tre signeringsrunder er store deler av matindustri, dagligvarehandel, hoteller og kantiner er med.