Posted by & filed under Nyheter.

Det har vært en gjennomført omfattende revisjoner gjennom 2009.

Endringene er tilknyttet Stand 004, 006, 008, disse er publisert. Videre har STAND vedtatt en omfattende miljørettet revisjon av 009 (Standard for optimalisering i dagligvarebransjen). I denne ligger en spesifikk beregning av fyllingsgrad på f- og d-pak i prikat/epd. Denne løsningen vil forenkle prioriteringen i optimaliseringsarbeidet fremover.