Posted by & filed under Nyheter.

STAND har vedtatt at det henvises til Norsk Standard NS9405:2014 ”Fisk og fiskevarer. Krav til merking av distribusjonsenheter illustr16og paller ved omsetning av fisk og fiskevarer” for varer som faller inn under denne kategorien. Komplett Stand 005 lastes ned her. Tillegg for Fisk og fiskevarer i Stand 005: Denne kan bestilles hos Standard Norge. Den er utgitt på norsk, engelsk og fransk. Norsk versjon kan lastes ned her, Engelsk versjon her og Fransk versjon her.