Posted by & filed under Nyheter.

DMF ønsker å prioritere etterlevelse at Stand- standardene i 2013, for på den måten å sikre en optimal vareflyt i bransjen.

Ved å etterleve  STAND-standardene bidrar du til å:

  • redusere kostnader i hele verdikjeden
  • skape trygg mat for forbruker
  • tilfredsstille myndighetenes krav til emballasjeoptimering og derved en miljømessig optimal distribusjon
  • få effektive lanseringsprosesser på nye produkter
  • forenkle avtaleverk og forhandlinger mellom kjede og leverandør
  • bli en attraktiv handelspartner (Easy to do business with)

Vi har i samarbeid med leverandørene (DLF) laget en brosjyre som veileder i hvordan man oppnår de beste resultatene ved bruk av standardene. Lykke til med arbeidet.