Posted by & filed under Nyheter.

Transnovaprisen ble for første gang delt ut under årets konferansen 12.mars. Prisen deles ut hvert andre år og er etablert for å hedre de beste Transnova-prosjektene.

Det er Transnovas fagråd som beslutter hvilket prosjekt som skal få prisen, etter en nominasjon av Transnova. Transnova2Prisen tildeles det prosjektet som best støtter opp om Transnovas formål, «å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren» og som best etterlever Transnovas verdier, å være «solid, engasjert og i front».

Transnova nominerte fire kandidater til Transnovaprisen 2014, og av de fire ble «ED95 som drivstoff for lastebiler og busser». Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Scania AS, Borregaard Industries Ltd, Asko Norge AS og Transportøkonomisk institutt. Du kan lese mer om prosjektet på Transnova sine websider.