Posted by & filed under Nyheter.

At maktbalansen mellom leverandører og handel blir diskutert, er vi tilhengere av.ASKO-bil Men å komme med udokumenterte påstander slik Finn T. Lien gjør, bidrar kun til å tegne et galt inntrykk av bransjen som helhet.

I artikkelen «Logistikkompetanse som kampvåpen» i Logistikk & ledelse nr. 5/2015, kommer Finn T. Lien med drøye påstander der han blant annet hevder at grossistene stiller krav om indirekte økonomiske bidrag fra leverandørene, at de har kontroll over varesortiment og innkjøpsfrekvens i butikkene, og at grossistene ikke er villige til å dele salgsinformasjon med de respektive leverandørene.

For ASKO og NorgesGruppen handler høyere distribusjonsandel om å kjøre fulle biler fra lagre til butikkene. På denne måten klarer vi å holde matprisene så lave som mulig og tilby kundene tilstrekkelig mengde matvarer i butikker over hele landet. Å ta over distribusjon for leverandører, skjer aldri dersom ikke begge parter vinner på dette. Leverandører gir oss tilbakemelding på at de er fornøyde med overgangen. Hvilken distribusjonsløsning som er best for hver enkelt leverandør, er opp til hver enkelt å bestemme.

Det er heller ikke riktig, slik Lien hevder, at vi vi stiller krav om indirekte økonomiske bidrag. Åpenhet og diskusjoner med leverandører er en selvfølge for oss, der målet er å finne gjensidig effektive løsninger på tvers av verdikjeden. Vi spiller med åpne kort overfor leverandørene – så vel som til journalister, organisasjoner og myndigheter.

Høyere engrosdistribusjon er en del av forklaringen på hvorfor dagligvarebransjen de siste årene har effektivisert kraftig. Varehandelen har hatt en betydelig produktivitetsvekst, og er blant de mest effektive bransjene i landet. Reduserte kostnader bidrar igjen til at vi kan holde matvareprisene så lave som mulig. Priskonkurransen i dagligvaremarkedet er sterk, noe som kommer forbrukerne til gode.

At det er grossisten som har kontroll over varene i butikkene, er en påstand uten rot i virkeligheten. Det er hver enkelt butikkjede som, i fellesskap med NorgesGruppen, studerer og beslutter hvilket sortiment som kundene til enhver tid skal kunne velge mellom. NorgesGruppen søker kontinuerlig etter nye produkter som gir norske forbrukere flere valgmuligheter. Færre lastebiler på veiene reduserer miljøbelastningene. Usikkert, mener Lien. Dokumenterbart i form av færre kjørte kilometer, vet vi.

Dagligvarebransjen drives profesjonelt. For å holde matvareprisene så lave som mulig og samtidig sørge for at utvalget vokser år for år, er butikkjedene og ASKO avhengig av et godt samspill – der ingen har kontroll over den andre, men der samarbeid om fornuftig og effektiv logistikk er en nødvendighet for å gjøre jobben vår best mulig. På den måten får vi fornøyde kunder.

Svein Sollie, Direktør transport i ASKO NORGE AS