Fyllingsgrad

Måling av fyllingsgrad relatert til lanseringsvinduene ble frem til 2018 utført av DMF. Ved overgang til ny vareinndeling ble historiske data uaktuelle, da tidslinjen og grupperingene fra 2014 ble brutt. Arbeidet med å øke fyllingsgraden i dagligvarebransjen er viktig både ut fra et miljøperspektiv og ut fra effektivitetshensyn. I samarbeid med bransjens aktører jobber Tradesolution… Read more »

Det er nok dagligvarer til alle!

Felles pressemelding fra Coop, NorgesGruppen, REMA 1000, Virke dagligvare og NHO service og handel Norge har beveget seg inn i en ny fase av korona-epidemien. Spredningen av viruset er alvorlig – men det er ikke grunn til å bekymre seg over mangel på dagligvarer. I andre land ser vi eksempler på at forbrukerne har økt… Read more »

Frokostmøte om strekkoder og matsvinn

Onsdag 25 mars, 8:30 til 10:00, Næringslivets Hus (NHO) Matvett og GS1 Norway inviterer til frokostmøte for å gi en oppdatering på merking av matvarer med GS1 Databar, GS1 QR-kode og GS1 Datamatrix. Mye mat kastes pga. utgått holdbarhetsdato i hele verdikjeden. Nedprising av varer med kort holdbarhet er et av de viktigste tiltakene til at… Read more »

Fisk og fugl har mikroplast i kroppen

Plastretur AS’ Miljøfond har støttet et prosjekt med 500.000 kroner for å undersøke om mikroplast finnes i fisk og dyr. Dessverre konkluderer prosjektet at det er tilfelle. Dette understreker hvorfor det er viktig å stoppe all plastforsøpling og videre rydde opp i det som naturen så langt har absorbert. Forskerne understreker imidlertid at nivået av… Read more »

Ikke kast batterier i restavfallet!

Ikke kast batterier i restavfallet. Hvorfor? Sjekk ut denne filmen og se hva du bør gjøre. Visste du at brukte batterier aldri skal kastes i restavfallet? Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg. Så hva skal du gjøre? Avfalls- og gjenvinningsbransjen opplever i dag utfordringer… Read more »

Hvordan kan vi løse plastproblemet?

25 millioner kroner til arbeid mot plastforsøpling Handelens Miljøfond lyser ut 25 millioner kroner til arbeid mot plastforsøpling. Fra og med den 27. august kan alle som jobber med å redusere plastforsøpling søke om støtte til dette arbeidet. Dette er fondets andre utlysning, og målet er å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet…. Read more »

Samarbeide i matbransjen reduserer matkasting.

Tallenes tale. Resultater fra siste kartleggingsrapport viser at mengde matsvinn i store deler av matbransjen er redusert med 13 prosent fra 2015-2017 i kilo pr innbygger. For første gang er klimafotavtrykket og det økonomiske tapet redusert i takt med matsvinnet, med henholdsvis 10 og 8 prosent, og skyldes at matsvinnet er på vei ned for… Read more »

Enorm interesse for første søknadsrunde

Enorm interesse for første søknadsrunde Over 30 millioner kroner fordeles på 73 søkere i første søknadsrunde. – Engasjementet for å løse plastproblemet sprengte rammene til fondet, sier en fornøyd Rasmus Hansson. 5. februar offentliggjorde Handelens Miljøfond prosjektene som har fått tilsagn i første søknadsrunde. Av 189 søkere har 73 fått støtte. – Plastforsøpling er et… Read more »

Logistikkpris til NLP

Schenkers Logistikkpris 2018 deles ut til smarte transportkjøpere med engasjement for bærekraft, miljø og frivillighet. Prisen går i 2018 til Norsk Lastbærer Pool (NLP). Norsk Lastebærer Pool AS, som eies av DLF og DMF i felleskap, får pris for overgang til miljøvennlige gjenvinnbare plastpaller med lang levetid. – Vinneren har gjennomført en betydelig effektivisering av distribusjon… Read more »