Posted by & filed under Nyheter.

– Coop Logistikksenter, CLog, er vår månelanding. Vi går fra manuelt lagercolog til helautomatisk fabrikk, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge Handel.

Når det skal plukkes opptil en halv million kolli om dagen, gir det Coop en gyllen mulighet til å effektivisere – både på lageret og i butikken. Men det stiller klare krav, understreker Lutnæs: – Hvis ikke emballasjen er tilpasset roboten vår, så går den ikke inn. Da får du ikke levert varer gjennom lageret vårt! Det betyr blant annet at emballasjen må være formstabil og godt limt. Produktene må ikke ha høyt tyngdepunkt, og løse pakninger og «ører» må unngås. – Vi er skikkelig rigide, men mener at dette er veien å gå, sier Lutnæs. Coop har gått gjennom kravene med leverandørene sine, og bygger på Stand-standardene, fra Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvare.