Posted by & filed under Nyheter.

Nortura, Bama og Hardanger Fjordfrukt er blant bedriftene som er innvilgetnok forskningsstøtte til ny pakketeknologi gjennom BIONÆR.

Hardanger Fjordfrukt har fått støtte til nye lagrings- og pakketeknologier for forlenget salgssesong og bevaring av høy kvalitet på norskprodusert frukt. Nortura SA er tilkjent midler til en pakketeknologi for økt ferskhetspreg på oppskåret spekemat og kjøttpålegg. Bama Gruppen AS har fått støtte for sitt prosjekt «Riktig emballering for redusert matsvinn». I tillegg har Dynea AS fått midler til utvikling av et limsystem for acetylert trevirke til bruk lastbærerkonstruksjon i serviceklasse 3. I alt har programstyret/fagkomiteen for BIONÆR bevilget støtte til 21 prosjekter etter utlysningen av midler som hadde søknadsfrist 3.9.2014. Til sammen ble 102,6 millioner kroner fordelt.