Formål

DMF’s formål er å arbeide for bærekraftig verdikjede og trygg mat – ved å:

  • Være pådriver i handelen og overfor industri for å fremme formålet
  • Sørge for informasjon, initiere samarbeid og skape allianse
  • Påvirke utforming og gjennomføring av rammevilkår

Med bærekraftig verdikjede forstås blant annet optimale emballasjeløsninger, kompakte og palltilpassede pakninger som gir effektiv transport og redusert miljøbelastning, samt effektive innsamlings- og gjenvinningsløsninger for brukt emballasje.»

Historikk

Etter initiativ fra Dagligvareforbundet ble Dagligvarehandelens Miljø- og Emballasjeforum stiftet den 14. april 1994 i Oslo. I 2007 skiftet forumet navn til Dagligvarehandelens Miljøforum.

«Miljøsaker berører mange interesser som vil arbeide aktivt for å få gjennomsalg for sine løsninger». Erfaringene var at dagligvarehandelen måtte stå mer samlet for å ivareta bransjens problemer i arbeidet med de nye miljøutfordringene.

Den fremtidige emballasjeutviklingen er ikke lenger er en industrioppgave alene, men må skje i et samarbeid innen verdikjeden hvor det også må tas hensyn til miljøkravene. Næringslivet må ligge i forkant av utviklingen og fremme forslag til løsninger.

Dagligvarehandelens Miljøforum

DMF er et forum innen dagligvarehandelen for koordinering av felles overordnede utfordringer knyttet til

  • Bærekraftig transport for redusert miljøbelastning med fokus på: Logistikk, emballasje og lastbærere, og verdikjedeoptimalisering
  • Trygg mat
  • Bransjeavtalene for retur av brukt emballasje og materialselskapene

DMF har for tiden tre medlemsbedrifter: NorgesGruppen ASA, COOP Norge SA og REMA 1000 Norge AS.

DMF samarbeider med andre bransjeorganer, dette er bla:

DLF – Dagligvareleverandørenes Forening

STAND – Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje

VIRKE Hovedorganisasjon

NHO Mat og Drikke

Mattilsynet – Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler