Posted by & filed under Nyheter.

Måling av fyllingsgrad relatert til lanseringsvinduene ble frem til 2018 utført av DMF. Ved overgang til ny vareinndeling ble historiske data uaktuelle, da tidslinjen og grupperingene fra 2014 ble brutt.

Arbeidet med å øke fyllingsgraden i dagligvarebransjen er viktig både ut fra et miljøperspektiv og ut fra effektivitetshensyn. I samarbeid med bransjens aktører jobber Tradesolution med å utvikle nye rapporter for måling av fyllingsgrad i dagligvarebransjen. Disse bransjerapportene er ikke ferdigstilt, men de leverandører og kjeder som har tilgang til EPD-basen kan se fyllingsgrad for de produkter de har tilgang til direkte i basen. Her kan du se målt fyllingsgrad på basisprodukt og beregnet fyllingsgrad for andre forpakninger. Logg deg inn via https://start.tradesolution.no/    og kontakt gjerne EPD-basens helpdesk på epd@tradesolution.no hvis du har spørsmål.

Fyllingsgrad – tabell over vektet snitt i 60 varegrupper – notat om bakgrunnen for listen – leverandørbrev fra innkjøp

20150923 DMF Brev til leverandører – Lufta ut av emballasjen – signert av Coop – NG – Rema
Fyllingsgrad 2016 og 1st halvår 2017
20150219 STAND Bakgrunn for liste med Fyllingsgrad 2014- 2015