Dagligvarehandelens Miljøforum

DMF er et forum innen dagligvarehandelen for koordinering av felles overordnede utfordringer knyttet til:

 • Bærekraftig transport for redusert miljøbelastning med fokus på: Logistikk, emballasje og lastbærere, og verdikjedeoptimalisering
 • Pantesystemer for drikkevareemballasje
 • Reduksjon i omfanget av matkasting
 • Reduksjon av emballasje relatert forsøpling
 • Vederlagsfinansiering og retur av brukt emballasje
 • Trygg mat
 • Forvaltning av eierskap i selskaper handelen eier felles

DMF har for tiden tre medlemsbedrifter: NorgesGruppen ASA, COOP Norge SA og REMA 1000 Norge AS.

DMF samarbeider med andre bransjeorganer, dette er bla:

 • DLF – Dagligvareleverandørenes Forening
 • STAND – Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje
 • VIRKE Hovedorganisasjon
 • NHO Mat og Drikke og Norsk Industri
 • Mattilsynet – Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler
 • Andre offentlige organer, direktorater og departementer